Ferry, Ferry, Ferry!
Ska man ta medalj, kan det lika väl vara guld!